EUREGIO BRABANT Hertogdom Brabant Provincie Brabant

EUREGIO HERTOGDOM BRABANT Noord-Brabant Antwerpen Vlaams-Brabant Brussel Waals-Brabant

Belgium - Belgie - Belgique - Belgien

BELGIUM - BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN

Belgium : Brabant, Flanders, Hainault, Liege :

the most important historical regions of Belgium

Belgie : Brabant, Vlaanderen, Henegouwen, Luik :

de belangrijkste historische gewesten van Belgie

Belgique : Brabant, Flandre, Hainaut, Liege :

les regions historiques les plus importantes de la Belgique

Belgien : Brabant, Flandern, Hennegau, Luettich :

die wichtigsten historischen Regionen von Belgien

Brabant - Brabant - Brabant - Brabant

BRABANT - BRABANT - LE BRABANT - BRABANT

BRABANT = the duchy of Brabant = the province of Antwerp, the ancient province of Brabant, the province of Flemish Brabant, the region of Brussels, the province of Walloon Brabant

BRABANT = het hertogdom Brabant, de provincie Antwerpen, de voormalige provincie Brabant, de provincie Vlaams-Brabant, het gewest Brussel, de provincie Waals-Brabant

LE BRABANT = le duche de Brabant, la province d' Anvers, l' ancienne province de Brabant, la province du Brabant flamand, la region de Bruxelles, la province du Brabant wallon

BRABANT = das Herzogtum Brabant, die Provinz Antwerpen, die ehemalige Provinz Brabant, die Provinz Flaemisch Brabant, die Region Bruessel, die Provinz Wallonisch Brabant

 

Flanders - Vlaanderen - la Flandre - Flandern

FLANDERS - VLAANDEREN - LA FLANDRE - FLANDERN

FLANDERS = the county of FLANDERS, the province of West Flanders, the province of East Flanders

VLAANDEREN = het graafschap Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen

LA FLANDRE = le comte de Flandre, la province de la Flandre Occidentale, la province de la Flandre Orientale

FLANDERN = de Grafschaft Flandern, die Provinz Westflandern, die Provinz Ostflandern

Hainault - Henegouwen - le Hainaut - Hennegau

HAINAULT - HENEGOUWEN - LE HAINAUT - HENNEGAU

HAINAULT = the county of Hainault, the province of Hanault

HENEGOUWEN = het graafschap Henegouwen, de provincie Henegouwen

LE HAINAUT = le comte de Hainaut, la province du Hainaut

HENNEGAU = die Grafschaft Hennegau, die Provinz Hennegau

 

Liege - Luik - Liege - Luettich

LIEGE - LUIK - LIEGE - LUETTICH

LIEGE = the principaute of Liege, the province of Liege

LUIK = het prinsbisdom Luik, de provncie Luik

LIEGE = la principaute de Liege, la province de Liege

LUETTICH = das Fuerstentum Luettich, die Provinz Luettich

Belgian Flag - Belgische Vlag - Drapeau belge - belgische Flagge

BELGIAN FLAG - BELGISCHE VLAG - DRAPEAU BELGE - BELGISCHE FLAGGE

 

 

Create a Free Website